CO TO SĄ CERTYFIKATY EKONOMICZNE  EBC*L

Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata. Do egzaminu mają prawo przystąpić osoby zarówno posiadające wyższe wykształcenie ekonomiczne jak i te, które – na chwilę obecną – go nie posiadają, w tym również osoby z wykształceniem średnim. Nad prawidłową organizacją egzaminów w Europie czuwa Europejskie Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L z siedzibą w Padeborn (Niemcy), gdzie przewodniczącym jest prof. dr Gerhard Ortner, prof. FemUniversität w Hagen (Niemcy), kierujący również Europejską Kapitułą Egzaminacyjną. Przedstawicielem EBC*L z Polski – w Kapitule Egzaminacyjnej – jest dr hab. Józef Dziechciarz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Certyfikat EBC*L to świadectwo potwierdzające w sposób jednoznaczny kwalifikacje ekonomiczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L w Wiedniu (Austria).

Do egzaminu EBC*L – który swoim charakterem przypomina maturę z ekonomii – można przygotować się indywidualnie w oparciu o udostępniany Syllabus EBC*L (zawierający wykaz podstawowych zagadnień wymaganych podczas egzaminu) lub uczestnicząc w kursach przygotowujących do egzaminu EBC*L w Akredytowanych Centrach Egzaminacyjnych EBC*L. Status akredytowanego ośrodka oraz prawo do organizowania kursów przygotowawczych i przeprowadzania egzaminów EBC*L – na terenie woj. świętokrzyskiego – posiada jedynie Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC.

Egzamin na Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L jest pisemny, trwa 2 godziny (120 minut), zawiera 21 pytań i przeprowadzany jest na trzech poziomach zaawansowania:

A – potwierdza praktyczną wiedzę ekonomiczną w zakresie sprawozdań finansowych, analizy wskaźnikowej firmy, rachunku i kalkulacji kosztów oraz prawa spółek (obowiązujący obecnie w Polsce).

B – potwierdza kompetencje dot. biznes planu, efektywności inwestycji, zarządzania personelem oraz marketingu.

C – potwierdza wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz controllingu.

ZALETY CERTYFIKATÓW EKONOMICZNYCH EBC*L

 

 

DLA PRACOWNIKA

 • Certyfikat wiarygodnie potwierdzający kompetencje ekonomiczne, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach na świecie
 • Możliwość zdobycie wiedzy i umiejętności biznesowych przez nie–ekonomistów
 • Aktualizacja kompetencji ekonomicznych, skuteczna forma samokształcenia ekonomistów
 • Podniesienie wartości i wyróżnienie się na rynku pracy, wzrost możliwości podjęcia pracy w krajowej lub międzynarodowej firmie bądź za granicą
 • Idealne kwalifikacje dla osób chcących założyć i prowadzić własne przedsiębiorstwo

DLA PRACODAWCY

 • Skuteczny sposób doskonalenia kadr, efektywna długoterminowa inwestycja w potencjał ekonomiczny pracowników
 • Wykorzystanie przedsiębiorczego potencjału pracowników
 • Wzrost efektywności firmy, dzięki wykwalifikowanym pracownikom oraz redukcja kosztów błędnych decyzji pracowników
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w procesie pozyskiwania inwestorów
 • Wzrost prestiżu firmy i możliwość ekspansji na rynki międzynarodowe
ZAPYTAJ O WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW 504-081-790.

DLACZEGO CERTYFIKATY EKONOMICZNE Z PRAGMATIC?

Jesteśmy jedynym Akredytowanym Centrem Egzaminacyjnym EBC*L w regionie świętokrzyskim tzn. posiadamy prawo do organizowania kursów przygotowawczych i przeprowadzania cv skan certyfikatu

 • Wyróżnia nas bogate, dwudziestoletnie doświadczenie – z powodzeniem istniejemy na rynku usług szkoleniowych od 1994 r.
 • Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 80 000 godzin szkoleniowych
 • Na swoim koncie mamy ponad 10 000 przeszkolonych osób w całej Polsce
 • Posiadamy referencje od ponad 190 firm i instytucji z całej Polski
 • Na stałe współpracujemy z ponad 160 wykładowcami, trenerami i coachami – najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach
 • W styczniu 2011 r. CTDiE PARGAMTIC wdrożył, a obecnie utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością – w zakresie usług szkoleniowych – zgodny z międzynarodowym standardem PN–EN ISO 9001:2009, wydany przez Polska Izbę Handlu Zagranicznego z siedziba w Gdyni
 • Od października 2013 r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie
 • Nasze szkolenia realizujemy w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, wypełniając Standard Usług Szkoleniowych PIFS
 • Naszym priorytetem jest dostarczanie usług edukacyjnych najwyższej jakości
 • Nasze wartości to: wiedza, jakość, innowacyjność
 • Naszymi partnerami są szkoły wyższe tj. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski i in.
 • Dzięki ciągłemu rozwojowi efektywnie funkcjonujemy na dynamicznie zmieniającym się rynku usług szkoleniowych