budynek-pragmaticCentrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC – które jest pierwszym i jedynym w regionie świętokrzyskim Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L – zaprasza na egzaminy EBC*L oraz kursy przygotowawcze, choć do egzaminu można również przygotować się indywidualnie. Podstawą przygotowania do egzaminu EBC*L jest Syllabus EBC*L – zawierający wykaz podstawowych zagadnień wymaganych podczas przedmiotowego egzaminu – opracowany przez Europejskie Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L z siedzibą w Padeborn (Niemcy).


W celu indywidualnego przygotowania się, jak również na szkoleniach przygotowawczych wykorzystywany jest podręcznik EBC*L pt.: „Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych – przewodnik po ekonomii”, autorzy: Teresa Nowicka, Ewa Janiszewska–Świderska oraz Jarosław Czaja. Kompozycja tematyczna niniejszej publikacji pozwala na swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, teorii i praktyki rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej, a także podstawowej terminologii prawnej. Stwarza możliwość poznania i opanowania logiki funkcjonowania organizacji gospodarczych oraz analizy wyników generowanych przez podmiot gospodarujący. Zakres tematyczny podręcznika został podyktowany treścią Syllabus EBC*L.

Zobacz ofertę szkoleń EBC*L

Zobacz ofertę na egzamin EBC*L