Aby otrzymać certyfikat EBC*L, należy zgłosić się do Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L, dokonać opłaty oaz przystąpić do egzaminu. Wynik brzmi „zdany” jeśli uzyskasz minimum 75 punktów na 100 możliwych.

Egzamin ma formę pisemną, trwa 2 godziny (120 minut) i jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L z siedzibą w Padeborn (Niemcy). Ważną i cenną cechą tego egzaminu jest jego niezależność i obiektywizm. Zgodnie z wymogami Europejskiej Kapituły Egzaminacyjnej EBC*L, każda osoba uczestnicząca w certyfikacji EBC*L (tj. trener przygotowujący do egzaminu, osoba nadzorująca egzamin, sprawdzający egzamin) musi posiadać wymagane kwalifikacje z obszaru ekonomii oraz wiedzę z zakresu certyfikacji EBC*L. Poza tym żadna z tych osób nie może łączyć dwóch funkcji, czyli np. osoba nadzorująca egzamin nie może być trenerem przygotowującym do egzaminu.

Egzamin składa się z 21 pytań w tym: 16 sprawdzających stan wiedzy ogólnej (każde punktowane po maksymalnie 4 punkty), 4 problemowe (każde punktowane po maksymalnie 6 punktów) i 1 studium przypadku, np. kalkulacja kosztów (gdzie maksymalnie można otrzymać 12 punktów). Powyższe informacje dot. otrzymania certyfikatu na poziomie A. Zobacz przykładowy Zestaw egzaminacyjny EBC*L .

 • Ceny dostępne pod nr telefonu tel.:     + 48 41 368-76-22

  .

 • Podstawą zapisu na egzamin EBC*L jest złożenie w biurze Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnym EBC*L następujących dokumentów:

  • wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej CTDiE,
  • dowodu wpłaty pierwszej raty,
  • kopii legitymacji studenckiej lub szkolnej (dla osób uprawnionych do rabatu).

 • Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

  Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L

  ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce
  tel.:     + 48 41 368-76-22

  fax:     + 48 41 242-10-26

  e–mail:   biuro@certyfikaty-ebcl.pl

  Kierownik Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego PRAGMATIC:                   Jolanta Baran

  kom.:  + 48 504-081-790, e–mail: jolanta.baran@certyfikaty-ebcl.pl

  Z–ca kierownika Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego PRAGMATIC:        Aneta Głąb

  kom.:  + 48 791-415-432, e–mail: aneta.glab@certyfikaty-ebcl.pl

  LICZBA MIEJSC NA EGZAMINIE EBC*L OGRANICZONA. O ZAPISIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.